Hatsu-Koi

HATSUKOI – FIRST LOVE de Hanawa Yukinari

HATSUKOI
2006 – Japon
Genre: Drame
Réalisation: Hanawa Yukinari
Musique: Okamoto Sadayoshi et Sato Yosuke
Scénario: Hanawa Yukinari, Ichikawa Harumi et Kamogawa Tetsuro d’après le roman de Nakahara Misuzu
Avec Miyazaki Aoi, Koide Keisuke, Miyasaki Masaru, Komine Rena et Emoto Tasuku

(suite…)