DELINQUENT GIRL BOSS: BLOSSOMING NIGHT DREAMS (ずべ公番長 夢は夜ひらく) de Yamaguchi Kazuhiko (1970)

DELINQUENT GIRL BOSS: BLOSSOMING NIGHT DREAMS

Titre Original : Zubekô Banchô : Yume wa Yoru Hiraku – ずべ公番長 夢は夜ひらく
1970 – Japon
Genre : Policier
Durée : 1h29
Réalisation : Yamaguchi Kazuhiko
Musique : Tsushima Toshiaki
Scénario : Miyashita Norio et Yamaguchi Kazuhito

Avec Oshida Reiko, Tachibana Masumi, Kagawa Yukie, Fuji Keiko, Tani Hayato, Bôya Saburô, Hidari Bokuzen, Hidari Tonpei, Kaneko Nobuo, Miyazono Junko et Natsu Junko

(suite…)