Love Exposure

LOVE EXPOSURE de Sono Sion

loveexposureLOVE EXPOSURE

Titre original : Ai No Mukidashi – 愛のむきだし
2008 – Japon
Genre: Drame
Réalisation : Sono Sion
Musique: Yura Yura Teikoku
Scénario :  Sono Sion

Avec Nishijima Takashiro, Mitsushima Hikari, Andô Sakura, Watanabe Makiko et Watanabe Atsuro

(suite…)