Tetsuo The Bullet Man

TETSUO THE BULLET MAN de Tsukamoto Shinya

Tetsuo the bullet manTETSUO THE BULLET MAN

Titre original: 鉄男 THE BULLET MAN
2009 – Japon
Genre: Cyber Punk
Réalisation : Tsukamoto Shinya
Musique: Ishikawa Chu
Scénario : Tsukamoto Shinya et Kuroki Hisakatsu

Avec Eric Bossick, Monô Akiko, Nakamura Yukô, Tsukamoto Shinya et Stephen Sarrazin

(suite…)