Katayama Yumiko

DELINQUENT GIRL BOSS: WORTHLESS TO CONFESS de Yamaguchi Kazuhiko

DELINQUENT GIRL BOSS: WORTHLESS TO CONFESS

 
Titre original : Zubekô Banchô : Zange No Neuchi mo Nai – ずべ公番長 ざんげの値打もない
1971 – Japon
Genre : Policier
Réalisation : Yamaguchi Kazuhiko
Musique : Tsushima Toshiaki
Scénario : Miyashita Norio et Yamaguchi Kazuhiko

Avec Oshida Reiko, Ban Junzaburô, Kaneko Nobuo, Katayama Yumiko, Kagawa Yumiko, Watase Tsunehiko et Nakatani Ichirô
(suite…)

CRIMINAL WOMAN : KILLING MELODY de Mihori Atsushi

Criminal WomanCRIMINAL WOMAN : KILLING MELODY

Titre original : Zenka Onna : Koroshi-Bushi – 前科おんな 殺し節
1973 – Japon
Genre : Policier
Réalisation : Mihori Atsushi
Musique : Yagi Masao
Scénario : Kônami Fumio et Matsuda Hirô

Avec Ike Reiko, Sugimoto Miki, Kazama Chiyoko, Sôda Masami et Katayama Yumiko

(suite…)