Nana

HIGH KICK ANGELS de Yokoyama Kazuhiro

highkick_angelsHIGH KICK ANGELS

Titre original : Haikikku Enkerusu – ハイキック・エンジェルス
2014 – Japon
Genre : Action
Réalisation : Yokoyama Kazuhiro
Musique : –
Scénario : Nishi Fuyuhiko
Avec Miyahara Kanon, Ito Risako, Jawamoto Mayu, Nagashima Hirona, Aono Kaede, Nana, Koyasu Shingo et Morishita Chisato

(suite…)

BIG ASS SPIDER de Mike Mendez

Big Ass SpiderBIG ASS SPIDER

Titre original: Big Ass Spider
2013 – Etats Unis
Genre: Araignée Géante
Réalisation : Mike Mendez
Musique: Ceiri Torjussen
Scénario : Gregory Gieras

Avec  Greg Grunberg, Lin Shaye, Ray Wise, Clare Kramer, Patrick Bauchau, Lombardo Boyar et Lloyd Kaufman

(suite…)