Takahashi Hiroshi

TALES OF TERROR FROM TOKYO VOLUME 2

tales of terror from tokyo 2TALES OF TERROR FROM TOKYO VOLUME 2

Titre original : Kaidan Shin Mimibujuro
2003 – Japon
Genre : 8 courts métrages sur des histoires de fantômes
Réalisation : Yoshida Akio, Toyoshima Keisuke, Mitake Ryuta, Tsuruta Norio, Horie Kei, Moriyama Toru, Ota Takafumi, Takahashi Hiroshi, Sasaki Hirohisa et Yamaguchi Yudai
Musique : –
Scénario : –

(suite…)

RING de Nakata Hideo

Ring1RING

Titre original: Ringu – リング
1998 – Japon
Genre: Fantômes
Réalisation : Nakata Hideo
Musique: Kawai Kenji
Scénario : Takahashi Hiroshi d’après le roman de Suzuki Kôji

Avec  Matsushima Nanamo, Sanada Hiroyuki, Takatani Miki, Takeuchi Yuko et Sato Hitomi

(suite…)