บอก-เล่า-9-ศพ

9-9-81 de Rapeepimol Chaiyesena

9.9.819-9-81

Titre original: 9-9-81 – บอก-เล่า-9-ศพ
2012 – Thaïlande
Genre: Fantôme
Réalisation : Rapeepimol Chaiyasena
Musique: –
Scénario : Rapeepimol Chaiyasena

Avec  Patitta Attayatamavitaya, Supachai Girdsuwan, Setsit Limkasitdej et Thiti Vechabul

(suite…)