Kawashima Kunihiro

DEADMAN INFERNO de Shinagawa Hiroshi

Deadman InfernoDEADMAN INFERNO

Titre original : Z Island – Z Airando – Zアイランド
2015 – Japon
Genre : Zombies, Yakuzas et Jupes Courtes
Réalisation : Shinagawa Hiroshi
Musique : –
Scénario : Shinagawa Hiroshi

Avec Aikawa Shô, Daigo, Han’nya, Kawashima Kunihiro, Kazama Shunsuke, Miyagawa Daisuke et Kimura Yûichi

 

(suite…)