Application

TALK TO THE DEAD de Tsuruta Norio

Talk to the deadTALK TO THE DEAD

Titre original: Tôku Tu Za Deddo – トーク・トゥ・ザ・デッド
2014 – Japon
Genre: Fantôme
Réalisation : Tsuruta Norio
Musique : –
Scénario : Tsuruta Norio, Ichise Takashige et Satô Midori

Avec Komatsu Ayaka, Jatô Kazuki, Ôtsuka Chihiro, Sakurai Yuki et Shimada Kyûsaku

(suite…)