Ban Junzaburô

DELINQUENT GIRL BOSS: WORTHLESS TO CONFESS de Yamaguchi Kazuhiko

DELINQUENT GIRL BOSS: WORTHLESS TO CONFESS

 
Titre original : Zubekô Banchô : Zange No Neuchi mo Nai – ずべ公番長 ざんげの値打もない
1971 – Japon
Genre : Policier
Réalisation : Yamaguchi Kazuhiko
Musique : Tsushima Toshiaki
Scénario : Miyashita Norio et Yamaguchi Kazuhiko

Avec Oshida Reiko, Ban Junzaburô, Kaneko Nobuo, Katayama Yumiko, Kagawa Yumiko, Watase Tsunehiko et Nakatani Ichirô
(suite…)