Hirota Mikio

IMPRISONMENT FACTORY de Hirota Mikio

ImprisonmentFactoryIMPRISONMENT FACTORY

Titre original : Kankin Kôjô – Kyonyû Jokô-Tachi No Bôhatsu / ロックサン
2007 – Japon
Genre: Érotique
Réalisation : Hirota Mikio
Musique: –
Scénario :  –

Avec Takeuchi Ai, Fujita Hiroshi, Hatakeyama Hiroshi, Himemiya Michiri et Shirakawa Yukina

(suite…)