Miwa Asumi

SHADOW OF THE WRAITH de Ikeda Toshiharu

shadow of the wraithSHADOW OF THE WRAITH

Titre original : Ikisudama – 生霊
2001 – Japon
Genre : Fantastique
Réalisation : Ikeda Toshiharu
Musique : Kita Tomohiko
Scénario : Osaki Masaya et Yamaguchi Setsu d’après le manga de Sasaya Nanaeko

Avec Matsuo Kôji, Matsuo Yuichi, Miwa Hitomi et Miwa Asumi

(suite…)