ooru naito rongu

ALL NIGHT LONG O de Matsumura Katsuya

ALL NIGHT LONG O
Titre original: Ooru naito rongu O
2003 – Japon
Genre : Horreur extrême
Réalisation : Matsumura Katsuya
Musique : –
Scénario : Matsumara Katsuya, Rasshaa Ikeda et Nagatsu Haruko
Avec Kobayashi Sakura, Koide Kadu, Saitô Ayumu et Sakeyama Salmon

(suite…)

ALL NIGHT LONG de Matsumura Katsuya

ALL NIGHT LONG
Titre original: オールナイトロング – Ooru Naito Rongu
1992 – Japon
Genre : Horreur extrême
Réalisation : Matsumura Katsuya
Musique : Uchihashi Kazuhisa
Scénario: –
Avec Kitagawa Yuujin, Yuzuki Ryôka, Taguchi Tomorowo et Seri Meika

(suite…)