Sakuma Yuriko

KILLER BEES de Yoshimura Norihisa

Killer BeesKILLER BEES

Titre original : Killing Bee – Satsujinbachi – Kira Bi – 殺人蜂 キラー・ビー
2005 – Japon
Genre : Méchantes abeilles tueuses numériques
Réalisation : Yoshimura Norihisa
Musique : –
Scénario : Kawabata Chiho
Avec Kagami Saki, Kasai Nana, Sakuma Yuriko, Sano Natsume, Shibuya Kotono et Suzuki Hazuki

(suite…)