Yanagi Anna

GHOST SQUAD de Iguchi Noboru

GHOST SQUAD

 
Titre original : Gôsuto Sukuwaddo
2018 – Japon
Genre : Bouffonnerie habituelle
Réalisation : Iguchi Noboru
Musique : Fukuda Yasuhiko
Scénario : Iguchi Noboru

Avec Ueno Sumire, Mikado Minori, Nakamura Asaka, Yanagi Anna, Abe Ryôhei, Ishikawa Yuya et Akino Yuni
(suite…)