Fujiwara Kei

HANA-DAMA de Satô Hisayasu

Hana-Dama-The-Origins-2014HANA-DAMA

Titre original: Hana Dama
2014 – Japon
Genre : Horreur
Réalisation : Satô Hisayasu
Musique : Takakuwa Hajime
Scénario : Imaoka Shinji

Avec Sakuragi Rina, Nakamura Eriko, Shinamura Maika, Asaya Shun, Fujiwara Kei, Suwa Taro et Iijima Daisuke

(suite…)

TETSUO de Tsukamoto Shinya

Tetsuo 1 pochetteTETSUO

Titre original: Tetsuo : The Iron Man – 鉄男: Tetsuo
1989 – Japon
Genre: Cyber Punk
Réalisation : Tsukamoto Shinya
Musique: Ishikawa Chu
Scénario : Tsukamoto Shinya

Avec Taguchi Tomorowo, Fujiwara Kei, Tsukamoto Shinya et Kanaoka Nobu

(suite…)