Joshîzu

JOSSY’S de Fukuda Yuichi

JOSSY’S

 
Titre original : Joshîzu – 女子ーズ
2014 – Japon
Genre : Comédie
Réalisation : Fukuda Yuichi
Musique : –
Scénario : Fukuda Yuichi

Avec Kiritani Mirei, Takahata Mitsuki, Yamamoto Mizuki, Fujii Mina, Arimura Kasumi, Daito Shunsuke, Okada Yoshinori et Minagawa Sarutoki
(suite…)