Koike Takeshi

REDLINE de Koike Takeshi

MANG3081 InlayREDLINE

Titre original :   レッドライン
2011 – Japon
Genre : Animation
Réalisation :  Koike Takeshi
Musique :  Shimoji James
Scénario : Ishii Katsuhito, Enokido Yoji et Sakurai Yoshiki

Avec les voix de  Akemi, Tsuda Kanji, Asano Tadanobu, Aono Takeshi, Kimura Takuya et Gashûin Tatsuya

(suite…)