Mochida Satoshi

CORPSE PARTY de Yamada Masafumi

Corpse_Party-p1CORPSE PARTY

Titre original : Kopusu Pati – コープスパーティー
2015 – Japon
Genre : Horreur
Réalisation : Yamada Masafumi
Musique : –
Scénario : Akamatsu Yoshimasa
Avec Nakashima Naomi, Mochida Satoshi, Shinozaki Ayumi, Kishinuma Yoshiki, Shinohara Seiko et Suzumoto Mayu

(suite…)