Shiraishi Kazuya

THE DEVIL’S PATH de Shiraishi Kazuya

Devil's PathTHE DEVIL’S PATH

Titre original : Kyoaku – 凶悪
2013 – Japon
Genre : Thriller
Réalisation : Shiraishi Kazuya
Musique : Yasukawa Goro
Scénario : Shiraishi Kazuya et Takahashi Izumi

Avec Yamada Takayuki, Piêru Taki, Riri Furankî, Ikewaki Chizuru, Shirakawa Kazuko, Yoshimura Jitsuko et Kobayashi Katsuya

(suite…)