Tetsuo 2 : Body Hammer

TETSUO 2 de Tsukamoto Shinya

Tetsuo 2 pochetteTETSUO 2

Titre original : Tetsuo 2 : Body Hammer – 鉄男 II
1992 – Japon
Genre : Horreur
Réalisation : Tsukamoto Shinya
Musique : Ishikawa Chu
Scénario : Tsukamoto Shinya

Avec Taguchi Tomorowo, Kanaoka Nobu, Tsukamoto Shinya, Asada Tomoo, Tzeuka Hideaki et Iwata

(suite…)