PRAYER BEADS (念珠)

PRAYER BEADS

Titre original : Omoinotama – 念珠
2004 – Japon
Genre : Anthologie de courts métrages
Durée : 9 courts métrages pour 4h30
Réalisation : Okano Masahiro (1, 4, 5, 8 et 9), Kawata Shigehito (2), Kusumoto Naoki (3, 7) et Kubo Toshikatsu (6)
Musique : –
Scénario : 

Avec Kojima Hiriji, Endo Masa, Juri, Eita, Otsu Mineko, Kato Masaya, Ishido Natsuo, Okada Megumi, Kaneko Takatoshi, Fukikoshi Mitsuru, Odagiri Joe et Sato Kei

(suite…)

DARK TALES OF JAPAN (日本のこわい夜) de Nakamura Yoshihiro, Tsurata Norio, Shiraishi Kôji, Shimizu Takashi et Ochiari Masayuki (2004)

DARK TALES OF JAPAN

Titre original : Suiyô Puremia: Sekai Saikyô J Horâ SP Nihon no Kowai Yoru – 日本のこわい夜
2004 – Japon
Genre : Courts métrages sur les légendes japonaises
Durée : 1h33
Réalisation : Nakamura Yoshihiro, Tsurata Norio, Shiraishi Kôji, Shimizu Takashi et Ochiari Masayuki
Musique: –
Scénario :
Nakamura Yoshihiro, Tsurata Norio, Shiraishi Kôji, Shimizu Takashi et Ochiari Masayuki

Avec Endo Shozo, Fukaura Kanako, Nakamura Shunsuke, Asaoka Megumi, Sugimoto Tetta et Kagawa Teruyuki

(suite…)