DARK TALES OF JAPAN (日本のこわい夜) de Nakamura Yoshihiro, Tsurata Norio, Shiraishi Kôji, Shimizu Takashi et Ochiari Masayuki (2004)

DARK TALES OF JAPAN Titre original : Suiyô Puremia: Sekai Saikyô J Horâ SP Nihon no Kowai Yoru – 日本のこわい夜 2004 – Japon Genre : …

DARK TALES OF JAPAN (日本のこわい夜) de Nakamura Yoshihiro, Tsurata Norio, Shiraishi Kôji, Shimizu Takashi et Ochiari Masayuki (2004) Lire plus

THE ANCIENT DOGOO GIRL (古代少女ドグちゃん) de Iguchi Noboru, Shimizu Takashi, Miyake Ryûta, Toyoshima Keisuke et Tosaka Takuma (2009)

THE ANCIENT DOGOO GIRL Titre original : 古代少女ドグちゃん 2009 – Japon Genre : Série TV Durée : 12 épisodes Réalisation : Iguchi Noboru, Shimizu Takashi, Miyake …

THE ANCIENT DOGOO GIRL (古代少女ドグちゃん) de Iguchi Noboru, Shimizu Takashi, Miyake Ryûta, Toyoshima Keisuke et Tosaka Takuma (2009) Lire plus