maquettes

GODZILLA CONTRE HEDORA de Banno Yoshimitsu

GODZILLA CONTRE HEDORA

Titre original : Godzilla vs Hedorah – Gojira tai Hedora – ゴジラ対ヘドラ
1971 – Japon
Genre : Kaiju écolo
Réalisation : Banno Yoshimitsu
Musique : Manabe Riichiro
Scénario : Banno Yoshimitsu et Kimura Takeshi
Avec Yamauchi Akira, Kawase Hiroyuki, Kimura Toshie, Mari Keiko, Shiba Toshio, Yoshida Yoshio, Nakajima Haruo et Satsuma Kenpachiro
(suite…)

ALIEN 3000 de Jeff Leroy

ALIEN 3000
Titre original: Alien 3000
2004 – Etats Unis
Genre: Monstre vraiment moche
Réalisation: Jeff Leroy
Musique: Collin Simon
Scénario: Garrett Clancy
Avec Lorenzo Lamas, Priscilla Barnes, Phoebe Dollar, Corbin Timbrook et Megan Malloy