Nagayama Kento

CROWS EXPLODE de Toyoda Toshiaki

Crows_Explode-p3CROWS EXPLODE

Titre original : クローズ EXPLODE
2014 – Japon
Genre : Action
Réalisation : Toyoda Toshiaki
Musique : –
Scénario : Takahashi Hiroshi

Avec Higashide Masahiro, Saotome Taichi, Katsuji Ryo, Nagayama Kento, Yagira Yuya et Motoki Fukami

(suite…)