PARASITE DOCTOR SUZUNE: EVOLUTION (寄性獣医・鈴音) de Kaneda Ryu (2011)

PARASITE DOCTOR SUZUNE: EVOLUTION

Titre original : Kisei Jui – Suzune : Evolution – 寄性獣医・鈴音
2011 – Japon
Genre : Érotique / Fantastique
Durée : 1h12
Réalisation : Kaneda Ryu
Musique :  –
Scénario : Fujioka Yoshinobu d’après Haruki

Avec Yoshii Rei, Hagurazaka Megumi, Hotaru Yukijiro, Kinoshita Houka, Takano Hassei et Kuranuki Masahiro

(suite…)

PARASITE DOCTOR SUZUNE: GENESIS (寄性獣医・鈴音) de Kaneda Ryu (2011)

PARASITE DOCTOR SUZUNE: GENESIS

Titre original : Kisei Jui – Suzune : Genesis – 寄性獣医・鈴音
2011 – Japon
Genre : Fantastique / Érotique
Durée : 1h12
Réalisation : Kaneda Ryu
Musique : –
Scénario : Fujioka Yoshinobu d’après Haruki

Avec Yoshii Rei, Jagurazaka Megumi, Hotaru Yukijiro, Kinoshita Houka, Takano Hassei et Kuranuki Masahiro

(suite…)

EKO EKO AZARAK 4: AWAKENING (エコエコアザラク) de Suzuki Kôsuke (2001)

EKO EKO AZARAK 4: AWAKENING

Titre original : Eko Eko Azaraku IV – エコエコアザラク
2001 – Japon
Genre : Fantastique
Durée : 1h29
Réalisation : Suzuki Kôsuke
Musique: Kasamatsu Koji et Kitazato Reiji
Scénario : Kobayashi Hirotoshi d’après le manga de Koga Shinichi
Avec Katô Natsuki, Otani Mitsuho, Takano Hassei et Endô Kenichi

(suite…)