mickey curtis

YAKUZA DEMON de Miike Takashi

yakuza demonYAKUZA DEMON

Titre original : Kikoku – 鬼哭
2003 – Japon
Genre : Policier
Réalisation : Miike Takashi
Musique : Endô Kôji
Scénario : Takechi Shinegori

Avec Takeuchi Riki, Ishibashi Renji, Curtis Mickey, Endô Kenichi, Sone Hideki et Tamba Tetsuro

(suite…)

BLUES HARP de Miike Takashi

blues harpBLUES HARP

Titre original : Blues Harp
1998 – Japon
Genre : Policier
Réalisation : Miike Takashi
Musique : Okuno Atsushi
Scénario : Matsuo Toshihiko et Morioka Toshiyuki

Avec Ikeuchi Hiroyuki, Huntley Nicholas, Mickey Curtis, Iijima Daisuke, Ishige Akira, Okuno Atsushi et Sekino Saori

(suite…)

AGITATOR de Miike Takashi

AGITATOR
Titre original: Araburu tamashii-tachi – 荒ぶる魂たち
2001 – Japon
Genre: Policier
Réalisation: Miike Takashi
Musique: Endo Kôji
Scénario: Takechi Shinegori
Avec Kato Masaya, Takenaka Naoto, Mickey Curtis, Matsukata Hiroki, Endo Kenichi,  Ishibashi Renji et Miike Takashi

(suite…)