Samo Hung

ISLAND OF FIRE de Chu Yen-Ping

IslandofireaffISLAND OF FIRE

Titre original : Foh Siu Do – 火燒島
1990 – Hong Kong / Taiwan
Genre: Policier
Réalisation : Chu Yen-Ping
Musique: Fu Lap
Scénario :  Lee Fu et Yip Wan-Chiu

Avec Tony Leung Ka-Fai, Sammo Hung, Andy Lau, Jackie Chan, Jimmy Wang, Tao Chung Hwa, O Chung Hung et Teddy Yip

(suite…)

FIRST MISSION de Sammo Hung

FirstmissionaffFIRST MISSION

Titre original : Heart of Dragon – Long De Xin – 龍的心
1985 – Hong Kong
Genre: Drame – Action
Réalisation : Sammo Hung
Musique: Violet Lam
Scénario :  Barry Wong

Avec Sammo Hung, Jackie Chan, Emily Chu, Mang Hoi, James Tien, Dick Wei, Philip Ko Fei, Chung Fat, Lam Ching Ying et Wu Ma

(suite…)

MARIAGE BLANC de Alfred Cheung

flic_de_hk_3__mariage_blancMARIAGE BLANC

Titre original : Paper Marriage – Gwoh Bo San Neung – 過埠新娘
1988 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Alfred Cheung
Musique: Joseph Koo et Sherman Chow
Scénario :  Alfred Cheung et Keith Wong

Avec Sammo Hung, Maggie Cheung, Alfred Cheung, Dick Wei, Joyce Godenzi, Billy Chow et Hsiao Ho

(suite…)

HOW TO MEET THE LUCKY STARS de Frankie Chan

HowToMeetTheLuckyStars1996HOW TO MEET THE LUCKY STARS

Titre original : 運財五福星
1996 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Frankie Chan
Musique: Roel A. Garcia
Scénario :  Lee Bing-Gwong, Lee Chi-Wai et Ivy Lee Mo-King

Avec Stanley Fung, Eric Tsang, Richard Ng, Michael Miu, Fung Sau-Yin, Vincent Lau, Françoise Yip, Walter Tso et Sammo Hung

(suite…)

GHOST PUNTING de Sammo Hung, Corey Yuen, Eric Tsang et Ricky Lau

GhostpuntingaffGHOST PUNTING

Titre original : Lucky Stars Ghost Encounter – 五福星撞鬼
1992 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Sammo Hung, Corey Yuen, Eric Tsang et Ricky Lau
Musique: Sherman Chow
Scénario :  Barry Wong

Avec Stanley Fung, Richard Ng, Charlie Chin, Eric Tsang, Sammo Hung, Sibelle Hu, Elaine Lui, Natalis Chan et Teddy Yip

(suite…)

LE FLIC DE HONG KONG de Sammo Hung

FlichkaffLE FLIC DE HONG KONG

Titre original : My Lucky Stars – 福星高照
1985 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Sammo Hung
Musique: Michael Lai et Tang Siu-Lam
Scénario :  Barry Wong

Avec Sammo Hung, Richard Ng, Stanley Fung, Eric Tsang, Charlie Chin, Sibelle Hu, Jackie Chan, Walter Tso, Lam Ching Ying et Yuen Biao

(suite…)

LE FLIC DE HONG KONG 3 de Eric Tsang

flic_de_hk_3__mariage_blancLE FLIC DE HONG KONG 3

Titre original : Lucky Stars Go Places – 最佳福星
1986 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Eric Tsang
Musique: Violet Lam et Sharman Chow
Scénario :  Barry Wong

Avec Andy Lau, Alan Tam, Kent Cheng, Anthony Chan, Billy Lau, Maria Tung, Sammo Hung, Karl Maka, Sylvia Chang, Walter Tso, Richard Ng, Stanley Fung et Eric Tsang

(suite…)

LE GAGNANT de Sammo Hung

gagnantLE GAGNANT

Titre original : Winners and Sinners – Five Lucky Stars – Wu Fu Xing – 奇谋妙计五福星
1983 – Hong Kong
Genre: Comédie
Réalisation : Sammo Hung
Musique: –
Scénario :  Sammo Hung et Barry Wong

Avec Sammo Hung, Richard Ng, Charlie Chung, John Sham, Jackie Chan, Stanley Fung et Yuen Biao

(suite…)

MISTER COOL de Sammo Hung

mr nice guyMISTER COOL

Titre original : Mr Nice Guy – Yat Goh Hiu Yan
1997 – Hong Kong / Etats Unis / Australie
Genre: Comédie d’action
Réalisation : Sammo Hung
Musique: Peter Kam, J. Peter Robinson
Scénario :  Edward Tang et Fibe Ma

Avec Jackie Chan, Richard Norton, Miki Lee, Karen McLymont, Gabrielle Fitzpatrick, Vince Poletto et Barry Otto

(suite…)

DRAGONS FOREVER de Sammo Hung

DragonsForeverDRAGONS FOREVER

Titre original : Fei lung maang jeung – 飛龍猛將
1988 – Hong Kong
Genre: Comédie d’action
Réalisation : Sammo Hung
Musique: James Wong
Scénario :  Szeto Cheuk-Hon

Avec Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Pauline Yeung, Deannie Yip, Yuen Wah et Benny Urquidez

(suite…)

SOIF DE JUSTICE de Sammo Hung

wheelsonmealsSOIF DE JUSTICE

Titre original : Wheels on Meals – Kwai tsan tseh – 快餐車
1984 – Hong Kong
Genre: Comédie d’action
Réalisation : Sammo Hung
Musique: Keith Morrison
Scénario :  Edward Tang et Johnny Lee

Avec Jackie Chan, Yuen Biao, Sammo Hung, Lola Forner, Benny Urquidez, Keith Vitali et Herb Edelman

(suite…)