THE WOMAN WHO KEEPS A MURDERER (殺人鬼を飼う女) de Nakata Hideo (2019)

THE WOMAN WHO KEEPS A MURDERER
Titre original : Satsujinki Wo Kauonna – 殺人鬼を飼う女
2019 – Japon
Genre : Thriller érotique
Durée : 1h22
Réalisation : Nakata Hideo
Musique : Sakamoto Hidekazu
Scénario : Yoshida Kaori d’après le roman de Ôishi Kei

Avec Asuka Rin, Hamada Shin’ya, Matsuyama Airi, Mizuhashi Kenji, Nakatani Hitomi et Negishi Toshie
(suite…)

CURSE DEATH AND SPIRIT (ほんとにあった怖い話 呪死霊) de Nakata Hideo (1992)

CURSE DEATH AND SPIRIT

Titre original : Honto Ni Atta Kowai Hanashi: Jushiryou – ほんとにあった怖い話 呪死霊
1992 – Japon
Genre : Fantastique
Durée : 1h05
Réalisation: Nakata Hideo
Musique : –
Scénario : Takahashi Hiroshi (1ère et 3ème histoires), Shioda Akihiko  (2ème histoire)

Avec Hada Michiko, Kawakamiki Maiko, Shirashima Yasuyo et Enami Kyoko

(suite…)